ŞİMŞEK TARIM TİCARET****
 
  ANA SAYFA
  MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR
  HAKKIMIZDA
  ŞİMŞEK FİDANCILIK-BAHÇE 1 -YENİ
  FİDAN ÇEŞİTLERİMİZ.
  Ziyaretçi defteri
  ŞİMŞEK FİDANCILIK-BAHÇE 2 -YENİ
  BİTKİ KORUMA
  MEYVE BAHÇESİ TESİSİ
  DAMLAMA SULAMA
  AŞILAMA NEDİR, AŞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
  TOHUM ÇEŞİTLERİ
  BÖLGELERE GÖRE ÜZÜM ÇEŞİTLERİ
  BAĞ TESİSİNDE ANAÇ VE ÇEŞİT SEÇİMİ
  SORULAR-CEVAPLAR
  İletişim
  FİDANCILIK-FİDAN ALIRKEN
  DİKİM ÖNCESİ YAPILACAK FAALİYETLER.
  FİDAN DİKİMİ
  FİDAN DİKİLDİKDEN SONRAKİ FAALİYETLER
  FİDAN DİKİMDEN SONRA
  FİDAN
  EKOLOJİK TARIMDA GELİŞMELER
  MEYVELERDE BUDAMA
  ELMA FİDANI ÇEŞİTLERİMİZ
  ELMA-KARA LEKE HASTALIĞI
  ELMA İÇ KURDU
  CEVİZ FİDANI VE BAHÇESİ
  TİCARİ FAALİYETLERİMİZDEN BAZILARI
  UYDU FOTOĞRAFLARI
  Galeri
  TANITIM
  MEHMET ŞİMŞEK FAALİYETLERİ.
  ARICILIK
  ŞİMŞEK TARIM KIŞA HAZIR
  ŞİMŞEK TARIMDAN HABERLER.
  ÜRETİME DESTEK BİZİM İŞİMİZ
  ÜZÜM TARIMI
  MEYVECİLİK
  KÜLTÜR TEKNİK
  SERADA YETİŞTİRİCİLİK
  HUBUBAT TARIMI
  GÜBRE VE GÜBRELEME
DAMLAMA SULAMA
DAMLA SULAMA-DAMLATICILAR

DAMLA SULAMA-DAMLATICILAR
 

 

 
Kuraklık ,susuzluk ,küresel ısınma derken sulamada kolaylık - üstünlük sağlayan ve israfı önleyen damla sulama ve damlatıcıların kullanılması, tesisini oluşturma son derece önem arzetmekte ve bir çok kişi tarafından kullanılmaya başlamaktadır.
 
 

DAMLA SULAMA
 
Damla Sulama’nın Tanımı

İdeal bir sulamada temel amaç, bitki gelişmesi için gerekli olan suyu en randımanlı ve ekonomik şekilde bitki kök bölgesinde depolamak olmalıdır.

Damla sulama yönteminde, sık aralıklarla ve her defasında az miktarda sulama suyu uygulanır. Sulamaya, toprak nemi kaybolmadan başlanır ve bitkiye günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılayacak su verilir. Böylece, yetiştirilen bitkide topraktaki nem eksikliğinden veya aşırı nemden-sudan kaynaklanan bir gerilim (su stresi) yaratılmaz. Damla sulama yöntemi ile yalnızca, yeterli düzeyde bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak ortama su verilir.

Damla sulamada; kaynaktan alınan sulama suyu, bir kontrol biriminde, kum, sediment, yosun vb.yüzücü cisimlerlerden arındırılır. İstenildiğinde, bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılır, daha sonra su son bir süzme (filtrasyon) işlemine tabi tutulur. Sistem debisi ve basıncı denetlenerek sulama suyu, basınçlı borularla bitki sıraları arasına yerleştirilen ve düşük basınç ve düşük debi ile çalışan özel damla sulama borularına iletilir. Su, bu borulardaki damlatıcılardan damlalar biçiminde toprak yüzeyine verilir ve toprak tarafından toprak bünyesine alınır. Toprak bünyesine alınan su, yerçekimi ve kapillar kuvvetlerin etkisi ile dağılır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği toprak hacmini ıslatır. Genellikle, bitki sıraları boyunca eşit şekilde ıslatılmış ıslak bir şerit elde edilir, sıralar arasındaki yüzey kuru kalır. İyi bir tasarım ve uygulama ile derine sızma ya da yüzey akışı söz konusu olmaz. Böylece, mevcut su kaynağından en etkin şekilde faydalanılmış olunur.

Günümüzde damla sulama yöntemi, su uygulama randımanı en yüksek sulama yöntemi olarak kabul edilmektedir

Sulama Yöntemlerinde Su Uygulama Randımanları

Randıman’ın tanımı şu şekilde yapabiliriz;

 

Sulama yöntemlerinin su uygulama randımanlarını karşılaştırdığımızda en randımanlı yöntemin damla sulama yöntemi olduğu görülecektir.

Su Uygulama Randımanları;

Salma Sulama % 50
Karık Sulama % 70
Yağmurlama Sulama % 80
Damla Sulama % 90 - % 95
Diğer bir deyimle bir bitkinin bir sulamada 100 birim suya ihtiyacı varsa, bitkinin bu suyu alabilmesi için, salma sulama yöntemi ile tarlaya 200 birim su vermemiz gerekir. Halbuki damla sulama yöntemi ile tarlaya vermemiz gereken su miktarı 110 birim olacaktır.

Damla Sulama Sisteminin Elemanları

Su kaynağı
Pompa ünitesi
Kontrol ünitesi
Kum ayırıcı (hidrosiklon)
Kum filtresi (gravel filtre)
Gübre tankı
Filtre (disk/elek)
Ana boru hattı
Alt ana boru hattı
Dağıtım boru hattı (manifold)
Damlama borular (lateral)
Damlatıcılar
DAMLATICILAR

Lateral (yatay) boru hattı üzerine yerleştirilen ve suyu lateral boru hattından toprak yüzeyine veren araçlardır. Damla sulama sisteminin etkinliğinin belirlenmesi ve sistemde çok sayıda yer alması ( çoğunlukla 200-2000 adet/da ) nedeniyle sistem maliyetinde oldukça yüksek paya sahip olduğundan, sistemin en önemli ve çok dikkatle seçilmesi gereken unsurudur.
Lateral borulardaki basınçlı su, damlatıcıya girdikten sonra, akış yolu boyunca ilerlerken, suyun enerjisi sürtünme ile önemli derecede kırılır. Bunun sonucunda, su damlatıcılardan damlalar biçiminde çok düşük debi ile çıkar ve toprak yüzeyine verilir. Buradanda infiltrasyonla toprak içerisine girer.
Damlatıcılar genellikle, PVC ( polivinil-klorit ), PE ( polietilen ) ve ABC’den ( aknilo-nitril-stril ) yapılmaktadır

 Damla Sulama Borularının Çeşitleri

Damla sulama yönteminde, lateral olarak kullanılan damla sulama boruları, üretim yöntemi ve damlatıcı işlevine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

DAMLA SULAMA BORULARI
 
ÜRETİM YÖNTEMİNE GÖRE
 DAMLATICI İŞLEVİNE GÖRE
 
- Boru içine geçmiş damlatıcılı borular (in-line)
 - Standart damlatıcılı borular
 
- Yuvarlak damlatıcılı borular
 - Basınç ayarlı damlatıcılı borular
 
- Yassı damlatıcı borular
 - Ayarlanabilir debili damlatıcılı borular
 
- Boru üzerine takılan damlatıcılı borular (on-line)
  


İşletme basıncı:

Damla sulama sistemlerinde işletme basıncı, lateral boru içerisinde, damlatıcı girişinde istenen basınçtır. İşletme basıncı, 0.2-0.3 atm arasında değişebilmektedir. Genellikle, 0.5-2.0 atm arasında seçilir. Zorunlu kalmadıkça, 1 atm’den az seçilmemelidir. Aksi durumda, damlatıcı içerisindeki akış yolu boyunca, kimyasal madde birikimi ve organik materyal oluşumu hızlanmakta, damlatıcıların daha çabuk tıknması ve debilerinin düşmesi sorunuyla karşılaşılmaktadır.sistem debisinin pompa birimi ile sağlandığı koşullarda, basıncın 1 atm’den daha yüksek seçilmesi, enerji masraflarını arttırır. Başka bir deyişle, gerekli basıncın pompa birimi ile sağlandığı sistemlerde, işletme basıncı sabittir ve bu değer 1 atm alınmaktadır.
 
Damlatıcı tipi:
Uygulamada,damlatıcı içerisindeki su akış yolu, kısa ya da uzun olabilmekte, bunun yanında, delikli boru, geçirgen boru ve çift çeperli borular da kullanılabilmektedir.
 
Lateral boru tipi iki tanedir.
1. Yassı lateral borular
2. Yuvarlak lateral borular
Lateral boru tipleri

1. İn-line tipi damlatıcıların yerleştirildiği borular.
1.a.) Yassı borular
1.b.) Yuvarlak borular
2. On-line tipi damlatıcıların yerleştirildiği borular.
Damla Sulamanın Üstünlükleri

• Etkin ve tasarruflu su kullanımı sağlar. Toprak yüzeyinin tamamı ıslatılmadığı için toprak yüzeyinden olan buharlaşma en az düzeydedir. Ayrıca ıslatılan alanlarda genelde bitki tarafından gölgelenir. Buna iyi bir tasarım ve su işletmesi de eklendiğinde sulama randımanı en yüksek değere ulaşır. Salma sulama yöntemine göre % 50, yağmurlama sulama yöntemine göre % 25 su tasarrufu sağlanır.

• Etkili bitki kök derinliğindeki nemin genellikle % 30’ u tüketildiğinde sulamaya başlanır ve bitkiye sadece birkaç günlük su ihtiyacı kadar su verilir. Böylece bitki az veya fazla sudan dolayı bir gerilime (su stresi) girmez. Bu durum da daha iyi bir bitki gelişimini sağlar ve % 30 kadar daha yüksek ve kaliteli ürün elde edilir.

• Bitki besin elementleri sulama suyuna karıştırılarak verilebilir. Böylece bitkinin tam kök bölgesine gübreleme uygulaması yapılır. Diğer sulama yöntemlerinde ise gübre tarla yüzeyine genellikle yağışlardan önce serpilir. Bu gübrenin bir kısmı yağışlarla birlikte yıkanır, yer altı suyuna karışır ve bitki tarafından alınamaz. Ayrıca yağış zamanına bağlı olarak gübrenin, bitkinin tam ihtiyaç duyduğu dönemde bitki tarafından alınamaması riski de ortaya çıkar. Ph değeri yüksek topraklarda da gübrenin bir kısmı bitki tarafından topraktan alınamaz. Damla sulama da ise tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkar, kullanılacak sıvı gübrelerle toprağın ph değerinini de düzenleme olanağı ortaya çıkar. Sonuç olarak hem kullanılan gübreden tasarruf, hem de etkin bir gübreleme, bitki besleme yapılır.

• Damla sulama uygulaması sırasında, toprakta bulunan tuzlar, ıslatılan toprak hacminin çeperine doğru taşınır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği ortam belirli oranda tuzdan arınır. Böylece tuzlu topraklarda, damla sulama yöntemi ile toprak tuzluluğuna duyarlı bitkiler bile yetiştirilebilir.

• Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığı için, bitki hastalıklarının oluşma ve yayılma olasılığı azalır, bunun yanı sıra ıslatılan alan az olduğu için yabancı ot mücadelesi daha rahat yapılır.

• Yine tarla yüzeyinde ıslatılan alan az olduğu için istenildiği zaman tarlaya girilebilir, sık hasat gerektiren ürünlerde hasat istenilen her an rahatlıkla yapılabilir.

• Sistemin işletilmesi son derece kolaydır, sulama işçiliği masrafları en az düzeydedir.

• Yağmurlama sulama yöntemine oranla, işletme basıncı daha düşük olduğu için enerji masrafları daha az olur. Tasarruf oranı zaman zaman % 50’ ye ulaşabilir. Damla sulama yönteminde gerekli olan işletme basıncı 1.0 atm.dir.

• Son derece düşük kapasiteli su kaynakları ile sulama yapılabilir.

• Damla sulama yöntemi bir yüzey sulama yöntemi olmadığı için; tesviyesiz, eğimli, dalgalı, hafif yada kaba bünyeli topraklarda güvenle uygulanabilir.

• Yağmurlama sulamada olumsuz bir etmen olan rüzgar, damla sulama için bir engel teşkil etmez.

• Yüzey ya da yağmurlama sulama yöntemlerinde uygulanamayacak kadar tuzlu olan sular ile damla sulama yöntemi ile sulama yapılabilir.

Damla Sulamanın Kullanımını Kısıtlayan Etmenler

• Damla sulama borularında yer alan damlatıcılardaki su akış yolunun kesit alanı çok dar olduğu için, bu yöntemdeki en önemli sorun damlatıcıların tıkanma olasılığıdır. Tıkanmaya sulama suyu içinde bulunabilecek kum, yosun vb.cisimler ile kimyasal madde birikimi neden olabilmektedir. Sorunun çözümü için, sulama suyu sisteme verilmeden önce (suyun niteliği ve projeye bağlı olarak farkı yöntem ve aşamalarda olmak üzere) kontrol biriminde süzülmelidir. Ayrıca damla sulama boruları sulama sezonu içinde birkaç kez ve özellikle sulama sezonu sonunda özel asit çözeltileriyle yıkanmalıdır.

• Sistemin ilk kurulum maliyeti yüksektir. Ancak iyi bir projeleme ile işletme masraflarında tasarruf edildiği ve hedeflenen verim artışı sağlanabildiğinde sistem kendini 1 yıl içinde amorti edebilmektedir.

• Gerek hedeflenen verimlilik ve sonuç olarak gelir artışının elde edilebilmesi gerekse sistemin tekniğine uygun ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için sistem mutlaka uzman kişilerce planlanmalı, tüm unsurlarıyla boyutlandırılmalı, işletme esas ve ilkeleri belirlenmelidir.

Çiftçilerimize ve üreticilerimize faydalı olmasını dilerim...

 

Dünyanın dört bir yanından binlerce üretici 30 yıldan buyana pahalı ve verimsiz birçok sulama yönteminin (yağmurlama, salma sulama ve LEPA vs.) yerine verimliği yüksek ve akıllı bir seçim olan T-Tape damla sulama sistemini tercih ediyor.

İşçilik ve kullanım maliyetlerini azaltmasına ilaveten T-Tape damla sulama sistemi daha fazla kazanç sağlamaktadır.

T-Tape  

Damla sulama borusunda dünya lideri

Bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu su, gübre ve diğer kimyasalların toprağa dağınık olarak değil ihtiyaç bölgelerine(kök alanı) verilmesi sayesinde T-Tape, verimliliği ve ürün kalitesini artıran bir faktördür.

T-Tape

T-Tape damla sulama sisteminin bir çok faydaları arasında aşağıdaki başlıklar yer alabilir.

 • Verimde ve kalitede artış
 • Daha az su ve enerji tüketimi
 • Gübreden ve kimyasallardan tasarruf, hastalıklarla mücadelede kolaylık
 • Daha az oturmuş toprak, kuru sıra araları, arazide dolaşma rahatlığı
 DAMLA SULAMA BORULARI T-Tape

T-Tape çiftçilerin her geçen sezon artan sayıda beklentilerini karşılamakta ve güvenlerini kazanmaktadır.

T-Tape damla sulama sistemleri sahip olduğu ustun tasarımı ile sezon boyunca tarla ve bahçelerde homojen ve eşit su dağılımını sağlar.

Faydaları

 • Sahip olduğu türbüle damlatıcı teknolojisi sayesinde son derece homojen su dağılımı sağlar.
 • Korumalı damlatıcılar sayesinde haşere zararı, köklerin damlatıcılara hücumu ve montaj aşamasında karışan pisliklerin boruyu tıkaması önlenir.
 • Her bir damlatıcı, hat boyunca devam eden sistemin bir parçası olduğu için fışkırma ve püskürmelerin olmadığı tam bir damlatma sağlanır.
 • Basınçlı suyun sakin damlalara dönüştürüldüğü türbüle akış kanalı geniş olduğundan tıkanma riski daha azdır.
 • Kolay tanımlanabilmesi için ürün hakkındaki tüm bilgiler direkt olarak ürün üzerine basılmıştır.
 • Sunduğu geniş damlatma debisi seçenekleri, damlatıcı mesafesi ve et kalınlığı özellikleriyle çeşitli uygulamalara ve toprak-bitki ihtiyaçlarına cevap verir.
   
   Yeni mesaj yokŞİMŞEK TARIM Yeni mesaj yok
  MEHMET ŞİMŞEK
  TEL: 0542 725 37 34
     
 
   
Reklam  
 
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=